Μία μέθοδος θεραπείας πολλῶν ασθενειών, ἰδιαιτέρως παρεξηγημένη καὶ μάλλον ἄγνωστη στὴν «ἐπίσημο ἰατρικὴ κοινότητα».