4 Δεκεμβρίου 2015

ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο κ. Πουλιανός, στην ομιλία του στις 22/03/2010, αναρωτήθηκε για ποιους Έλληνες εννοούμε με τις αθρόες Ελληνοποιήσεις, και παρουσίασε τις έρευνες και τα αποδεικτικά στοιχεία για την προέλευση των Ελλήνων με βάση τις ανθρωπολογικές μελέτες και τα ευρήματα του σπηλαίου των Πετραλώνων.

Αναφέρθηκε στον πόλεμο που δέχεται από το επίσημο κράτος για τις ανακαλύψεις της Ανθρωπολογικής Εταιρείας και στο έγκλημα που πράττει η αρχαιολογική υπηρεσία που έχει εξαφανίσει 200.000 λείψανα προγόνων μας κάνοντας αδύνατη έτσι την ανθρωπολογική μελέτη.


Πηγή