25 Φεβρουαρίου 2012

Τὸ ἑλληνικὸ σύστημα ἐνεργειακῶν κέντρων: τὰ Μέρη τῆς ΨυχῆςΓνωρίζατε ὅτι παρ' Ἕλλησι, τὰ γνωστὰ -σήμερα ἀπὸ τὸν Ἰνδουισμό- ἐνεργειακὰ κέντρα εἶχαν ἤδη μελετηθεῖ καὶ μᾶς παραδίδονται ἀτόφια ἀπὸ τὴν πλατωνικὴ γραμματεία;

Ἐὰν ὄχι, ἀνακαλύψετε Tὰ Mέρη τῆς Ψυχῆς (Τίμαιος):
Κορυφὴ
Ἐγκέφαλος
Ἰσθμὸς
Φρὴν
Γαστὴρ
Γονὴ
Ἱερὸν Ὀστοῦν23 Φεβρουαρίου 2012

Ουράνιες κινήσεις

Πλάτων Τίμαιος 47 c

συγγενει̂ς
[47c] ἐκείναις οὔσας, ἀταράκτοις τεταραγμένας, ἐκμαθόντες δὲ καὶ λογισμω̂ν κατὰ φύσιν ὀρθότητος μετασχόντες, μιμούμενοι τὰς του̂ θεου̂ πάντως ἀπλανει̂ς οὔσας, τὰς ἐν ἡμι̂ν πεπλανημένας καταστησαίμεθα. φωνη̂ς τε δὴ καὶ ἀκοη̂ς πέρι πάλιν ὁ αὐτὸς λόγος, ἐπὶ ταὐτὰ τω̂ν αὐτω̂ν ἕνεκα παρὰ θεω̂ν δεδωρη̂σθαι. λόγος τε γὰρ ἐπ' αὐτὰ ταυ̂τα τέτακται, τὴν μεγίστην συμβαλλόμενος εἰς αὐτὰ μοι̂ραν, ὅσον τ' αὐ̂ μουσικη̂ς
[47d] φωνῃ̂ χρήσιμον πρὸς ἀκοὴν ἕνεκα ἁρμονίας ἐστὶ δοθέν. ἡ δὲ ἁρμονία, συγγενει̂ς ἔχουσα φορὰς ται̂ς ἐν ἡμι̂ν τη̂ς ψυχη̂ς περιόδοις, τῳ̂ μετὰ νου̂ προσχρωμένῳ Μούσαις οὐκ ἐφ' ἡδονὴν ἄλογον καθάπερ νυ̂ν εἰ̂ναι δοκει̂ χρήσιμος, ἀλλ' ἐπὶ τὴν γεγονυι̂αν ἐν ἡμι̂ν ἀνάρμοστον ψυχη̂ς περίοδον εἰς κατακόσμησιν καὶ συμφωνίαν ἑαυτῃ̂ σύμμαχος ὑπὸ Μουσω̂ν δέδοται: καὶ ῥυθμὸς αὐ̂ διὰ τὴν ἄμετρον ἐν ἡμι̂ν καὶ χαρίτων
[47e] ἐπιδεα̂ γιγνομένην ἐν τοι̂ς πλείστοις ἕξιν ἐπίκουρος ἐπὶ ταὐτὰ ὑπὸ τω̂ν αὐτω̂ν ἐδόθη.


[απόδοση στα νεοελληνικά]
Η εξοικείωση με τις ουράνιες κινήσεις, μας επιτρέπει να κατανοούμε την σύμφυτη ορθότητα των μαθηματικών τους σχέσεων, οπότε μπορούμε να διορθώνουμε την πλάνη των εσωτερικών μας κινήσεων, μιμούμενοι τις απλανείς θεϊκές τροχιές.
Τα ίδια ισχύουν και για την φωνή και την ακοή. Οι θεοί μας τις δώρισαν για τον ίδιο σκοπό (όπως για την όραση) και για τις ίδιες αιτίες. Ο έναρθρος λόγος είναι προφανές ότι εξυπηρετεί αυτόν τον σκοπό, συμβάλει δε αποφασιστικά στην εκπλήρωση του. Το ίδιο όμως ισχύει και για το μέρος εκείνο της μουσικής που χρησιμοποιεί φωνή και προσφέρεται στην ακοή - γιατί μας έχει δοθεί χάριν της αρμονίας. Η αρμονία περιέχει περιφορές συγγενείς προς τις τροχιές της ψυχής μας. Αυτός λοιπόν που επικαλείται τις Μούσες με σύνεση δεν προσφεύγει στην αρμονία (μουσική) επειδή θέλει να επιτύχει αλόγιστη (χωρίς λογική) ηδονή, όπως όλοι νομίζουν, αντιθέτως η αρμονία (μουσική) μας έχει δοθεί από τις Μούσες ως σύμμαχος στην προσπάθεια μας να επιβάλουμε τάξη στην διαταραγμένη κίνηση της ψυχής και να την φέρουμε σε αρμονία με τον εαυτό της (την υλική υπόσταση του ανθρώπου, το σώμα). Για τον ίδιο σκοπό οι Μούσες μας έδωσαν ως βοηθό τον ρυθμό, γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι χαρακτηρίζονται από έλλειψη μέτρου και έχουν ελάχιστη χάρη.ΡΥΘΜΟΙ


21 Φεβρουαρίου 2012

               Γ   Ν   Ω   Θ   Ι      Σ   Α  Υ  Τ  Ο  Ν
                                .

19 Φεβρουαρίου 2012

Ο άνθρωπος ξεπουλιέται όταν δεν γνωρίζει την αξία του.

Η Δημοκρατία των Αθηνών ξεκίνησε ως Δημοκρατία των Αξιών και κατέληξε ως δημοκρατία των τιμών, όταν οι σοφιστές, θέλοντας να εδραιώσουν την εξουσία τους στην διοίκηση της πόλης, κατάφεραν να παραπλανήσουν το λαό, να εξαγοράσουν την ψήφο του και να εξορίσουν όλες τις Αξίες.
Και όταν ο λαός παραπλανηθεί, υποτάσσεται στην εξουσία των ολίγων. 

Πρέπει λοιπόν να καταλάβετε ότι κάποιοι, παραπλανώντας σας, μετάλλαξαν τις αξίες σε τιμές.
Δημιούργησαν τα χρηματιστήρια των ‘αξιών’, που θα έπρεπε να λέγονται χρηματιστήρια τιμών, για να σας πείσουν ότι οι αξίες πωλούνται. 

Ξεπουλούν τις αξίες με τις τιμές τις οποίες οι ίδιοι διαμορφώνουν κατά το δοκούν, δημιουργώντας τις δημοκρατίες των τιμών. 


Οφείλετε να γνωρίζετε πλέον ότι οι δημοκρατίες των τιμών και αγοράζονται και πωλούνται. 

18 Φεβρουαρίου 2012

Κοινωνία ώρα μηδέν.
Κοινωνία ώρα μηδέν.
Οι αξίες τείνουν προς εξαφάνιση και οι έννοιες νοθεύονται.
Όπως και κάθε τι στην κοινωνία μας.
Νοθεύεται η παιδεία: νοθευμένη γνώση, νοθευμένη μόρφωση, νοθευμένη ιστορία. Νοθεύεται η ελευθερία: νοθευμένες ιδέες, νοθευμένος λόγος, νοθευμένες σκέψεις.
Νοθεύεται η υγεία: νοθευμένα τρόφιμα, νοθευμένα φάρμακα, νοθευμένες θεραπείες.
Όλη αυτή η νοθεία οδηγεί σταδιακά σε ένα μόνο αποτέλεσμα: Θάνατος. Θάνατος πνευματικός και εν τέλει σωματικός.

ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ


Η κάθε αίσθηση έχει ένα όργανο, μια λειτουργία κι ένα αποτέλεσμα (ανάλυση, σύγκριση, επαγωγή). (Αριστοτέλης 28-3-2008)

Η οντότητα του ανθρώπου για να ζήσει χρειάζεται ένα συγκεκριμένο περιβάλλον. Το περιβάλλον αυτό είναι το περιβάλλον της Γης, δηλαδή η ατμόσφαιρά της, η οποία έχει φως, οξυγόνο και ύδωρ. Φως υπάρχει σε όλο το Σύμπαν, οξυγόνο και ύδωρ υπάρχουν σε τέτοια αναλογία σύνδεσης και σύνθεσης μόνο στη Γη, ώστε να διαιωνίζουν τη ζωή όπως τη γνωρίζουμε. Το ανθρώπινο σώμα προσαρμοσμένο απόλυτα μέσα στο περιβάλλον της Γης, αναπτύσσει τις αισθήσεις του, οι οποίες για να λειτουργήσουν χρειάζονται τα τρία παραπάνω στοιχεία. Οι αισθήσεις είναι η σύνδεση της φύσης, μέσω του εγκεφάλου, με το σώμα. (Διδάσκαλος Σωκράτης 5-2-2010)

Το ανθρώπινο σώμα αναγιγνώσκει τη φύση και εναρμονίζεται με αυτήν μέσω των αισθήσεων του, η πανίδα χρησιμοποιεί το ένστικτο της μέσω των αισθήσεων και η χλωρίδα μόνο το ένστικτο. Η ικανότητα επιβίωσης και διαιώνισης των ως άνω ζώντων οργανισμών αποτελούν τη Νόηση που διέπει τον πλανήτη.

17 Φεβρουαρίου 2012

Γνώριζε κάτι γιὰ τὸ DNA ὁ Ὅμηρος;

Ὁ Ὅμηρος ἦταν ἄριστος γνώστης τῆς ἰατρικῆς, τῆς ναυσιπλοΐας, τῆς ἀστρονομίας… Ὅποιος δὲν τὸ πιστεύει, ἀνοίγει τυχαίως τὸν Ὅμηρο καὶ τὸ διαπιστώνει.
Τί γνώριζε ὅμως ὁ Ὅμηρος γιὰ τὸ DNA; Θὰ μποροῦσε νὰ γνωρίζῃ ἢ ὄχι; Καὶ πῶς θὰ μποροῦσε νὰ μεταφέρῃ τὶς πληροφορίες αὐτὲς διαμέσου τῶν αἰώνων δίχως νὰ θεωρηθοῦν ἀνοησίες ἢ ἀλαμπουρνέζικα;

Όμηρος και αναφορά στο DNA

Στη ραψωδία κ´ της «Οδύσσειας», όπου περιγράφεται η

15 Φεβρουαρίου 2012

ΕΝΩΜΕΝΟΙ και ΕΤΟΙΜΟΙΑκολουθούν ενδιαφέροντα αποσπάσματα από το :                                        ΔΡΟΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ


" Ποιοί και Γιατί απαγορεύουν στο Ελληνικό Δημόσιο να κάνει στάση πληρωμών ???


Γιατί διασώζονται συνέχεια οι Τράπεζες, παρότι ασύμφορο ???


Γιατί δεν κλείνουν κάποιες χρεοκοπημένες ΔΕΚΟ ???


Γιατί αυξάνονται συνεχώς οι φόροι, τα τέλη, τα διόδια, κλπ. ???


Γιατί παρόλα αυτά, τα έσοδα του Δημοσίου δεν είναι και δεν θα είναι ποτέ επαρκή ???


Ποιός κατέχει τις υποθήκες του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ???


Που έχουν εκχωρηθεί σημαντικά έσοδα του ΑΕΠ ???


Τί είναι στην πραγματικότητα τα TITLOS και ΑEOLOS ???


Γιατί οι Κυβερνήσεις Παπανδρέου, Παπαδήμου τα δίνουν όλα στους δανειστές ???


Τι φοβούνται και δε λένε την αλήθεια αυτοί που κυβέρνησαν της Ελλάδα από το 1974 μέχρι και σήμερα ????


Ποιοί και γιατί τους κρατάνε δεμένους χειροπόδαρα ???


Τι φοβήθηκαν Σαμαράς και Καρατζαφέρης και προσκύνησαν τους δανειστές ???
Γιατί ούτε οι Βουλευτές δεν έμαθαν ποτέ την αλήθεια για την Ελληνική Οικονομία, το Δημόσιο και το Ιδιωτικό Χρέος ???


Γιατί επιστρατεύτηκαν τα ΜΜΕ στη χειραγώγηση της κοινής γνώμης ???


Ποιός ο ρόλος της ΤΤΕ ???


Τι εξυπηρετεί η καθημερινή πλύση εγκεφάλου με τις θεωρίες της δήθεν εξόδου της χώρας από το ευρώ, της πτώχευσης, της φτώχειας και της δραχμής ???


Γιατί η Ελλάδα του 2% του Ευρωπαϊκού ΑΕΠ κρατάει όμηρο την Παγκόσμια Οικονομία ???


Ποιό είναι το μεγάλο διαπραγματευτικό όπλο της Ελλάδας που σκοπίμως δεν χρησιμοποιείται ???


Γιατί η Ελλάδα ΔΕΝ ΘΑ ΠΤΩΧΕΥΣΕΙ ??? 


10 Φεβρουαρίου 2012

Το μεγάλο πλιάτσικο αρχαιοτήτων κατά την διάρκεια της κατοχής
Από ένα βιβλίο που εξεδόθη το 1946 από το Υπουργείο Θρησκευμάτων και Εθνικής Παιδείας, με τίτλο:


"ΖΗΜΙΑΙ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΩΝ ΚΑΤΟΧΗΣ".

8 Φεβρουαρίου 2012

ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ Αργολίδας

Η πυραμίδα που βρίσκεται στο Ελληνικό Αργολίδας ίσως αποτελεί όχι μόνο ένα από τα αρχαιότερα κτίσματα στην Ελλάδα, άλλα και παγκοσμίως. Την πυραμίδα αναφέρει και ο Παυσανίας στο έργο του "Ἑλλάδος περιήγησις" στο δεύτερο βιβλίο, Κορινθιακά (XXV, 7), αναφέρεται σε πυραμιδοειδές οικοδόμημα, χωρίς να είναι σαφές αν αυτό πρόκειται για την Πυραμίδα το Ελληνικού ή τη γειτονική Πυραμίδα του Λυγουριού:

5 Φεβρουαρίου 2012

ΠΟΙΟΙ ΔΙΕΛΥΣΑΝ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΠΟΥ ΑΡΚΟΥΣΕ ΓΙΑ ΝΑ ΘΡΕΦΕΙ ΑΠΟ ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ;

Τέλος στην φημολογία ότι οι Έλληνες αγρότες δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες του πληθυσμού έβαλε ο πρόεδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ Τζανέτος Καραμίχας, χαρακτηρίζοντας απαράδεκτες της φήμες που κυκλοφορούν κάποιοι κύκλοι ότι η ελληνική αγροτική παραγωγή δεν επαρκεί για να θρέψει τον ελληνικό λαό. 

Ο αγροτικός κλάδος, όπως εξήγησε ο πρόεδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ, είναι ιδιαίτερα δυναμικός και μπορεί να τρέξει ακόμα πιο γοργά εάν υιοθετηθεί και εφαρμοστεί μια σωστή αγροτική πολιτική, που θα κοιτάει μπροστά και δεν θα γυρνάει συνέχεια σε λάθη του παρελθόντος. Στο πλαίσιο αυτό διευκρίνισε, "δεν αποτελεί πολιτική το καλάθι της περιφέρειας, ούτε και ο θεσμός των δημοπρατηρίων", αφού όπως τόνισε αποτελούν πεπαλαιωμένες πρακτικές.

Βάσει μελέτης το ποσοστό αυτάρκειας της χώρας μας σε μια σειρά βασικών αγροτικών προϊόντων φυτικής και ζωϊκής παραγωγής διαμορφωνόταν κατά μέσο όρο στο 94% το 2010. Στη φυτική παραγωγή, όπως προκύπτει η αυτάρκεια είναι 99% κατά μέσο όρο και διαφοροποιείται μεταξύ επιμέρους κατηγοριών προϊόντων.

2 Φεβρουαρίου 2012

ΠΟΛΥ ΣΟΒΑΡΟ και ΕΠΕΙΓΟΝ (για άμεση δράση)! Σχέδιο νόμου (Δανειακή Σύμβαση)


ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ ".....Σύμφωνα με τον αγγλικό δίκαιο...." σημαίνει: Είμαι δανειστής, μ' αρέσει το σπίτι σου (διότι είναι παραθαλάσσιο κ.τ.λ.), στο παίρνωεπειδή το Κράτος σου μου χρωστάει, και εσύ βρέστα με το Κράτος σου.

Διαβάστε πρώτα - αν δεν το έχετε ήδη κάνει - τι περιλαμβάνει χοντρικά η δανειακή σύμβαση (Ν.1) και τι θα σημάνει αυτό για όλους μας. Θα παγώσει το αίμα σας!!!

Μετά, αν συμφωνείτε φυσικά, στείλτε την "Ανοικτή επιστολή προς Έλληνες βουλευτές (Ν.2).

Κατόπιν, αν συμφωνείτε, υπογράψτε (στο Ν.3) και διαδώστε όπου και όπως μπορείτε αυτό το μήνυμα. Πρόκειται για το αύριο το δικό μας και των παιδιών μας!
1.Σχέδιο νόμου (Δανειακή Σύμβαση)

http://www.patriotiki-kinisi.com/index.php/sxedio-nomou

2.Ανοικτή επιστολή προς ΕΛΛΗΝΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

http://www.capital.gr/gmessages/showTopic.asp?id=2677619

ΑΥΤΗΝ ΤΗ ΦΟΡΑ ΔΕΝ ΘΑ ΜΑΣ ΠΟΥΝΕ ΟΤΙ ... ΔΕΝ ΔΙΑΒΑΣΑΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΑΝ
Τ

α στοιχεία τους θα τα βρείτε εδώ:

http://www.hellenicparliament.gr/Vouleftes/Ana-Koinovouleftiki-Omada/
3.Συλλογή υπογραφών ενάντια στη Δανειακή Σύμβαση

http://www.patriotiki-kinisi.com/index.php/2011-12-29-21-43-05

ΜΗΝ ΥΠΟΓΡΑΨΕΤΕ ΜΟΝΟΝ - ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΣΗ Η ΔΟΥΛΕΙΑ.
ΠΡΟΩΘΗΣΤΕ ΤΟ ΚΑΙ ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ ΠΑΝΤΟΥ

ΕΧΟΥΜΕ ΠΟΛΕΜΟ .

Δεν είναι σχήμα λόγου. 
ΠΟΛΕΜΑΜΕ πλέον να σώσουμε τα ΣΠΙΤΙΑ ΜΑΣ.
(κι όχι μόνο την Δημόσια περιουσία )

----- Τέλος προωθημένου μηνύματος -----

Αυτονόμηση της Κρήτης...Αποκοπή από την Ελλάδα ή ενωμένοι;
....τώρα που περνάμε τα δύσκολαΟι κύκλοι που μεθοδικά υποδαυλίζαν τις


συνθήκες και τις προοπτικές που είχε και έχει η


Μεγαλόνησος, ώστε να μην αναπτυχθεί σύμφωνα


με τις πραγματικές της δυνατότητες (όπως


έκαναν και με την υπόλοιπη Ελλάδα) βρίσκονται


σήμερα να εκμεταλλεύονται το ψευδό-δίλημμα, και 


επωφελούμενοι από τις οικονομικές συνθήκες που


οι ίδιοι δημιούργησαν με την βοήθεια του


πολιτικού ανθελληνικού κατεστημένου και του


κάθε σκύφτη που θα πούλαγε και την μάνα του


για το οικονομικό κέρδος, ώστε να κάνουν την


Κρήτη κρατίδιο τύπου Κύπρου, και να πάρουν


με τον πιο ύπουλο τρόπο αυτά που τα φυλάνε (από


τους Έλληνες) ως ρεζέρβα, δηλαδή το πετρέλαιο


το φυσικό της αέριο και την στρατηγική της θέση. 


Ο ΠΟΙΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ

Ενώ όλοι γνωρίζουμε τον εθνικό μας ύμνο εντούτοις ,οι περισσότεροι, δεν έχουμε υποβληθεί στον κόπο της ανάγνωσης και των 158 στροφών, ώστε να λάβουμε τα διαχρονικά μηνύματα του ποιήματος και να αντιληφθούμε την ταυτοσημότητα των εννοιών Ελλάς και Ελευθερία.Παραθέτω λοιπόν ολόκληρο τον εμπνευσμένο αυτόν ύμνο


Συμβουλή: Ανάγνωση μέχρι τέλους. Μετά ας ακολουθήσει σιωπή, για στοχασμό και περισυλλογή.