30 Ιουνίου 2015

Πώς αλληλεπιδρούμε με το Σύμπαν μέσω των συναισθημάτων


.
Μια εντυπωσιακή ανάλυση, με επιστημονικά δεδομένα, της αρχαίας εσωτερικής τεχνολογίας για το πώς αλληλεπιδρούμε με το σύμπαν μέσω των συναισθημάτων.
ΠΗΓΗ