30 Ιουνίου 2015

Ελληνικό Αλφάβητο "Τρείς φορές κάθε ευχή να εκφωνείς..."
Παράλληλα με τον Αλφάβητο που είναι η Κοσμογονική Πρόταση, υπάρχει και η Λειτουργική Πρόταση που βρίσκεται μέσα στους δέκα πρώτους αριθμούς, που και αυτοί, με την σειρά τους τοποθετούμενοι κατά την τάξη (σειρά) εκφώνησης και αναγραφής τους, δίδουν την ακόλουθη πρόταση:

 ΕΝ  ΔΥΟ  ΤΡΙΑ  ΤΕΣΣΑΡΕΣ  ΠΕΝΤΕ  ΕΞ  ΕΠΤΑ  ΟΚΤΩ  ΕΝΝΕΑ  ΔΕΚΑ
( 1      2      3            4              5       6      7        8         9         10 )

Που αναστηλώσαμε σε:

ΕΝ ΔΥΩ ΤΡΙΑ ΤΑΣ ΑΡΑΣ ΠΕΜΠΕ ΕΚ ΣΕΠΤΑ ΟΚΤΩ, ΕΝ ΝΑΙΕΙ ΤΕ ΕΚΑΣ

Και που μεταφράσαμε (αποδώσαμε) σε:

<< Εντός των δύο τριγώνων τας ευχάς στέλνε, (δηλαδή) εκ της Ιεράς Οκτάδος, (εκεί) μέσα βρίσκεται και έξω (Το Πνεύμα) >>

Πρόκειται ασφαλώς για μαγική κλείδα θεουργίας που αναφέρεται στην λειτουργεία των κόσμων, βάσει του Λόγου της γνώσης των διαστάσεων ή κόσμων (μέσα και έξω - εντός και εκτός), της Γεωμετρίας (τρία = τρίγωνόν) και του Αριθμού (εν Δύω), που ο Πυθαγόρας αποκαλεί:
<<Σοφώτατον των Όντων>>.

Η πρόταση αυτή παρουσιάζει δύο ακόμη, τουλάχιστον, παραλλαγες:


α) 1-2-3-4- =  Ενδύω Τρία τας Άρας που μεταφράσαμε σε:

<< Περιβάλλω τας εκπεμπομένας ευχάς με το Τρία (Τρίγωνον) δηλαδή με την χάραξη των κατάλληλων (κυρίως Αστρολογικών) γεωμετρικών σχημάτων >>.

β) -3-4-5 = Τρίς τας Άρας πέμπε, που μεταφράσαμε σε:

<< Τρείς φορές κάθε ευχή να εκφωνείς, για να αποκτά ισχύ >>.


*Τα παραπάνω είναι αποσπάσματα από το βιβλίο του Π.Σ.Κυράγγελου "Γραμματαριθμικό Αριθμογραμματικό Λεξικό" σελίδες 215 & 217
ΕΥΟΙ ΕΥΑΝ    ΕΣΣΕΤΑΙ ΗΜΑΡ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.