1 Οκτωβρίου 2012

END Ξενοδοχειο Ρresident 30/9/2012

Παρουσία πρακτόρων και απουσία τηλεοπτικών καναλιών η οργάνωση END συναντήθηκε πρόσωπο με πρόσωπο με τους Έλληνες.
Και σαν πραγματικοί Έλληνες με απλότητα και με ειλικρίνεια παρουσίασαν την μέχρι τώρα κατάσταση σε σχέση με την προσφορά εξαγοράς του χρέους Κύπρου και Ελλάδος και όχι μόνον.
Από:Νέα Εποχή