3 Νοεμβρίου 2012

Ποια είναι η πατρίδα της σκέψης;

Φωτο: bilsot1.blogspot.com

Ποια είναι η πατρίδα της σκέψης;
Στο ερώτημα αυτό δεν μπορεί να δοθεί παρά μια απάντηση.
Ερώτημα η ίδια, ίσως η πατρίδα της σκέψης να είναι η εξορία.
Εκατό μέτρα από εδώ βρίσκονται οι φυλακές του Σωκράτη, τον οποίο καταδίκασαν οι αθηναίοι να πιει το κώνειο, και ο Πλάτων, ο πρώτος μεγάλος φιλόσοφος, ονόμασε τον Σωκράτη ''άτοπο'', χωρίς τόπο. Από τότε όλοι οι φιλόσοφοι, όλοι οι στοχαστές, ακόμη κι αν είναι σφηνωμένοι σε μια πατρίδα, σε μια οικογένεια, σε ένα πολίτευμα, είναι βασικά εξόριστοι.
 Εξόριστοι από τί;
Είναι εξόριστοι από όλους τους επιμέρους κόσμους γιατί κατοικία τους, ανοικτή κατοικία τους, είναι ο κόσμος.
Ο κόσμος, με Κ κεφαλαίο.

Κώστας Αξελός