2 Μαΐου 2012

Ἡρωικῶς Ζῆν

Συστατικὸ στοιχεῖο τῆς Ἑλληνικῆς στὰσεως ζωῆς, εἶναι τὸ ἡρωικὸ.

Ὁ Ὲλλην φιλοδοξεῖ νὰ σκέπτεται, νά ὁμιλεῖ, νὰ πρὰττη ἡρωικῶς.

ἡ παιδεὶα ποὺ ἐλὰμβανε, ἦταν ἀγωγὴ γιά ἒναν ἡρωικὸ τρόπο ζωῆς.

Τὸ "ἡρωικὸ" βεβαίος δέν περιορίζεται στό πολεμικό πεδίο.


Ἣρωες ὑπῆρξαν ὁ Ἀχιλεύς, ὁ Ἓκτωρ, ὁ Λεωνὶδας, ἀλλὰ καί ὁ Σωκρὰτης καὶ ὁ Πλὰτων.

Διότι ὁ ἡρωισμὸς δὲν εἶναι μὸνον φυσικός.

Εἶναι καί πνευματικός καί ψυχικός.
Ἡρωϊσμὸς εἶναι νά τολμᾶς να ἀμφισβητῆς τά ἰσχύοντα, νά συγκρούεσαι πρός τα καθιερωμένα, νά προκαλεῖς τήν πλειοψηφία, νά διατυπώνεις θέσεις "αἱρετικές", νά ζεῖς κατά τίς πεποιθήσεις σου, νά ἀρνῆσαι τόν συμβιβασμό, νά πολεμᾶς τό βόλεμα, νά ἐμμὲνεις στήν ἀλὴθεια σου.


" Ψεύδεσθαι ἀνελευθερον, ἀλὴθεια γενναῖον "
 Ἀσκληπιὰδης 

"῾Η δειλὴ καὶ ἀνελεύθερη φύσις δέν μπορεῖ νά ἒχει δικαίωμα στην φιλοσοφία "
 Πλὰτων 

Ρόλος ἐλευθερωτικός 


Τρόπος ζωῆς τοῦ Ἒλληνος εἶναι αὐτὸς, πού ἐλευθερώνει τόν ἂνθρωπο μέσα ἀπὸ τὸν ἀγῶνα γιά ἰδανικὰ καί ἀξίες πού ξεπερνοῦν τήν πεπερασμένην ὐλική του ὓπαρξι καί τοῦ προσδίδουν διαστάσεις ἀνώτερες.

Ἀπό τό ἡρωικό πνεῦμα γεννήθηκαν ὂλοι οἱ μεγάλοι Ἓλληνες:

ὑπερασπιστὲς τῆς πατρίδος, διδάσκαλοι τῆς ἀλὴθειας, ὁδηγοί τῶν νὲων, νομοθέτες, μύστες, φιλόσοφοι, ποιητές, πολιτικοί, καλλιτέχνες.

Διότι ἀπὸ τὸ ἡρωικό, ἰδεαλιστικὸ πνεῦμα διαπνέονται ὁ Λεωνίδας καί οἱ Μαραθωνομάχοι, ἀλλὰ καί ἡ Ἀντιγόνη ὁ Ἡρὰκλειτος ὁ Σωκρὰτης, ὁ Λυκοῦργος, ὀ Ὀρφεὺς, ὀ Πλάτων, ὁ  Ὃμηρος, ὁ Αἰσχὺλος, ὁ Ἰσοκράτης, ὁ Πραξιτέλης.

Ἒκφρασις αὐτοῦ τοῦ πνεύματος εἶναι ἡ Ἀρετή καί ἡ σύγχρονη ἐκδοχή της ἡ Λεβεντιά.

Ἀπό τό ἡρωικὸ πνεῦμα προέκειψαν ἡ ἰδὲα τῆς τιμῆς καί τοῦ φιλότιμου, ὁ ἀθλητισμὸς, ἡ ὁμηρικὴ ποίησις, τό ἀκριτικό καί τό δημοτικό τραγοὺδι.Χαρακτηριστικά Ἂριστου (αὐτοῦ ποὺ Ἡρωικῶς Ζῆν)
Ἀπὸ τό βιβλίο τοῦ Γεωργίου Γ. Γεωργαλά: "ΕΛΛΗΝΩΝ ΖΗΝ".
᾿Εκδόσεις ΕΡΩΔΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.