6 Ιουλίου 2011

Ο ΕΦΙΑΛΤΗΣ ΖΕΙ….. ΜΑ ΝΕΜΕΣΙΣ ΕΛΕΥΣΕΤΑΙ...

«ΤΑ (προ)ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΕΛΦΩΝ» που προτοεκδόθηκε το 1989.
Ακολουθεί κομμάτι του κειμένου:
« Κάποιαν αυγήν των λίαν προσεχών ετών, οι Πανέλληνες θα ακούσουν και πάλιν το εκ της φόρμιγγος του Ορφέως διεργετήριον και εξορμητήριον σάλπισμα και τους, εκ του Ελλησπόντου τα ύδατα παφλασμούς, τους προκαλουμένους εκ της Κολχίδα πλεούσης Αργούς. Προτού, όμως έλθη η Ηώς και ακουσθούν το εκ της φόρμιγγος του Ορφέως σάλπισμα και οι εκ της Αργούς παφλασμοί,
θα έχουν ¨σημάνει οι καμπάνες¨ .
Με τους πρώτους των ήδη ήχους μυριάδες Ελλήνων και Ελληνίδων θα έχουν συναχθή εις την Πλατεία Συντάγματος των Αθηνών και εις τας πλατείας απασών των πόλεων, κωμοπόλεων και των χωρίων της Ελλάδος. Κατά την σύναξιν των αυτήν με μιαν στεντορεία φωνή, εξερχομένην εκ των μυχίων της ψυχής των, θα ζητούν και θα απαιτούν:
¨Εδώ και τώρα οι προδότες εις την κρεμάλα και επί των απογόνων των αιωνία κατάρα…¨
Ενώ η απαίτησις αυτή θα υποβάλλεται εντονότερον εις την Πλατείαν Συντάγματος,
θα κατασκευάζωνται πολλαί δεκάδες αγχόναι και θα στήνωνται εντός της Βουλής και του περιβόλου της »…

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.