16 Ιανουαρίου 2016

ΤΑ ΕΝΑΝΤΙΑΤΑ ΔΕΚΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΤΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΟΥ *

(Αριστοτ. Μ. τ. Φ. 986α23)

ΠΕΡΑΣ - ΑΠΕΙΡΟΝ

ΠΕΡΙΤΤΟΝ - ΑΡΤΙΟΝ

ΕΝ - ΠΛΗΘΟΣ

ΔΕΞΙΟΝ - ΑΡΙΣΤΕΡΟΝ

ΑΡΡΕΝ - ΘΥΛΗ

ΗΡΕΜΟΥΝ - ΚΙΝΟΥΜΕΝΟΝ

ΕΥΘΥ - ΚΑΜΠΥΛΟΝ

ΦΩΣ - ΣΚΟΤΟΣ

ΑΓΑΘΟΝ - ΚΑΚΟΝ

ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΝ - ΕΤΕΡΟΜΗΚΕΣΤΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΜΕΝΙΔΟΥ

(απ.8, 56-9)

ΠΥΡ ΑΙΘΕΡΙΟΝ - ΣΚΟΤΟΣ ΑΔΑΕΣ

ΜΝΗΜΗ - ΛΗΘΗ

ΦΩΝΗ - ΣΙΩΠΗ 

ΖΩΝ - ΝΕΚΡΟΣ

ΘΕΡΜΟΝ - ΨΥΧΡΟΝ

ΑΡΑΙΟΝ - ΠΥΚΙΝΟΝΤΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΕΔΟΚΛΕΟΥΣ

(απ. 122, 123)

ΧΘΟΝΙΗ - ΗΛΙΟΠΗ  (σκότος - φως)

ΔΗΡΙΣ - ΑΡΜΟΝΙΗ  (πόλεμος - ειρήνη)

ΚΑΛΛΙΣΤΩ - ΑΙΣΧΡΗ  (καλόν - αισχρόν)

ΘΟΩΣΑ - ΔΗΝΑΙΗ  (ταχύ - αργόν)

ΝΗΜΕΡΤΗΣ - ΑΣΑΦΕΙΑ (αληθές- ψευδές)

ΦΥΣΩ - ΦΘΙΜΕΝΗ (ζωή- θάνατος)

ΕΥΝΑΙΗ - ΕΓΕΡΣΙΣ (καθεύδον - εγρηγορός)

ΚΙΝΩ - ΑΣΤΕΜΦΗΣ (κίνησις - ανάπαυσις)

ΜΕΓΙΣΤΩ - ΦΟΡΥΗ (λάμψις- κηλίς)

ΣΩΠΗ - ΟΜΦΑΙΗ (σιωπή - λόγος)


 * ΕΙΣ ΤΟΝ ΗΡΑΚΛΗΤΟΝ ΠΑΡΑΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΕΝΑΝΤΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥΣ, ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΙ ΚΥΚΛΟΙ ΕΝΑΝΤΙΩΝ :

ΠΥΡ ΑΠΤΟΜΕΝΟΝ - ΑΠΟΣΒΕΝΝΥΜΕΝΟΝ 
(ως ύλη)

ΘΕΡΜΟΝ - ΨΥΧΡΟΝ

ΚΑΡΦΑΛΕΟΝ - ΥΓΡΟΝ

ΑΥΗ ΨΥΧΗ - ΥΓΡΑ ΨΥΧΗ

ΚΟΡΟΣ - ΧΡΗΣΜΟΣΥΝΗ

ΚΟΡΟΣ - ΛΙΜΟΣ

ΦΑΝΕΡΟΣ - ΑΦΑΝΗΣ

ΘΕΡΟΣ - ΧΕΙΜΩΝ

ΗΜΕΡΗ - ΕΥΦΡΟΝΗ

ΗΩΣ - ΕΣΠΕΡΑ

ΟΥΡΟΣ ΑΙΘΡΙΟΥ ΔΙΟΣ - ΑΡΚΤΟΣ

ΖΩΝ - ΤΕΘΝΗΚΟΣ


(Ως χρόνος)

ΠΑΙΣ - ΑΙΩΝ

ΑΡΧΗ - ΠΕΡΑΣ

ΕΦ' ΗΜΕΡΗ - (συνεχώς)


(Ως αιτία)

ΕΝ - ΠΑΝΤΑ

ΠΥΡ - ΠΑΝΤΑ

ΕΙΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΙΟΣ - (θεσμοί)

ΞΥΝΟΝ - ΙΔΙΟΝ

ΟΛΑ - ΟΥΧ ΟΛΑ

ΧΡΥΣΟΣ - ΣΥΡΜΑΤΑ

ΧΡΥΣΟΣ - ΧΡΗΜΑΤΑ


(Ως χώρος)

ΑΝΩ - ΚΑΤΩ


(Ως κίνησις)

ΕΥΘΗ - ΣΚΟΛΙΟΝ


(Ως μεταβολή)

ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΝ - ΑΝΑΠΑΥΟΜΕΝΟΝ

ΚΑΜΑΤΟΣ - ΑΝΑΠΑΥΣΙΣ

ΠΟΛΕΜΟΣ - ΕΙΡΗΝΗ

ΔΙΟΝΥΣΟΣ - ΑΙΔΗΣ

ΠΑΙΖΩΝ - ΠΕΣΣΕΥΩΝ

Ι----------------
Ι----------------
 --V-------------------

ΣΥΜΦΕΡΟΜΕΝΟΝ - ΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΝ---------------------
ΣΥΜΦΕΡΟΝ - ΑΝΤΙΞΟΥΝ----------------------
ΣΥΝΑΔΟΝ - ΔΙΑΔΟΝ-----------------------
ΟΜΟΛΟΓΟΥΝ - ΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΝ --------------
ΣΥΝΑΓΕΙ - ΣΚΙΔΝΗΣΙ-------------------
ΠΡΟΣΕΙΣΙ - ΑΠΕΙΣΙ------------------------


ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟΝ ΕΙΝΑΙ ΟΥΤΟΣ ΤΟ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΜΕ ΜΕΣΟΤΗΤΑΣ ΤΟΝ ΔΑΙΜΟΝΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΗΡΩΑ


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΔΕ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΑΝΗΚΩΝ ΣΤΟΥΣ
ΠΟΛΛΟΥΣ Ή ΤΟΥΣ ΟΛΙΓΟΥΣΠΟΛΛΟΙ                          ΟΛΙΓΟΙ

ΚΑΚΟΣ                                      ΑΓΑΘΟΣ

ΑΞΥΝΕΤΟΣ                           ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ

ΒΛΑΞ                                         ΙΣΤΩΡ

ΑΠΕΙΡΟΣ                                 ΔΟΚΙΜΟΣ

ΙΔΙΑ ΦΡΟΝΩΝ                      ΑΡΙΣΤΟΣ

ΝΗΠΙΟΣ ΜΕΘΥΩΝ             ΟΝΗΪΣΤΟΣ

ΚΩΦΟΣ                                     ΣΟΦΟΣ

ΑΝΙΕΡΟΣ                                       Ι
                                                            Ι
ΒΑΡΒΑΡΟΣ                                   Ι
                                                          V
        Ι                 ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΩΝ ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ
        Ι
       V

ΟΜΟΙΟΣ ΠΡΟΣ:
ΟΝΟΥΣ
ΥΕΣ
ΠΙΘΗΚΟΝ
ΚΤΗΝΕΑ

ΔΙΑΚΡΙΝΩΝ ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΘΕΟΝ

ΔΙΚΑΙΑ - ΑΔΙΚΑ
ΧΕΙΜΩΝ - ΘΕΡΟΣ
ΗΜΕΡΑ- ΕΥΦΡΟΝΗ
ΥΓΕΙΑ- ΝΟΣΟΣ


ΑΝΤΙΓΡΑΦΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ: 
"ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ" του Χ.Α. Λαμπρίδη Εκδόσεις <<ΚΛΕΙΩ>>