₪ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ₪

<<ΑΝΙΚΗΤΟΣ ΕΙ Ω ΠΑΙ!>> 
 
    Λίστα αναπαραγωγής με οπτικοακουστικό υλικό από συνεντεύξεις του Γ. Ζώρζου σχετικά με την υποδομή της εκστρατείας του Μ. Αλεξάνδρου, με πολλά άγνωστα στοιχεία για το ευρύ κοινό. Δείτε τα!